Past Events

לוחם וחולם28.2.2024-10.5.2024

לוחם וחולם

בית נועה אשכול, ארלוזורוב 75 חולוןב29 לפברואר 1924 נולדה נועה אשכול. פברואר 2024 אמור היה להיות החודש הפותח את אירועי ‘שנת המאה’ להולדתה. אסון השביעי באוקטובר, והמלחמה הקשה המתנהלת מאז, טרפו את הקלפים.סדרת המופעים האינטימיים לוחם וחולם נולדה מהרצון לציין את יום הולדתה המאה של אשכול תוך התייחסות למציאות הקשה והמטלטלת שכולנו נתונים בה מאז שביעי באוקטובר. באוקטובר 1973, עם פרוץ מלחמת יום-כיפור וגיוסו של שמוליק זיידל – רקדן ב’קבוצה לריקוד קאמרי’ באותן שנים – ללחימה, הגיבה אשכול למאורעות בהחלטה להשהות את העבודה על הריקודים עד שיחזור זיידל בריא ושלם מהקרבות. באותם שבועות של המלחמה הקשה ההיא החלה אשכול בעיסוק אמנותי חדש – יצירת שטיחי קיר משאריות בדים – עיסוק בו תתמיד עד אחרית ימיה.בקיום מופע זה מבקשים חברי הקבוצה בהרכבה הנוכחי – במעין היפוך לבחירה של אשכול לפני חמישים שנה – להציג מבחר מריקודיה, אשר בשם שהעניקה להם, ובחומרים התנועתיים שיצרה בהם, מהדהד נושא המלחמה.בימים אלו, בהם התיעוד החזותי כה זמין; כשמראות וקולות המלחמה מגיעים לכל מסך במלוא עוצמת זוועתםSee More